Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медиите за кръглата маса „Трансформацията на отбранителните способности и ролята на малките страни в съюзническите операции”
 
Трансформацията на Въоръжените сили обсъждахме с кралство Дания, 19 февруари, 2007 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ