Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 3: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България
 
Пълен текст на английски език (pdf, 175 KB)

Третият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията се фокусира върху процеса на установяване на институцията омбудсман и конкретно върху провалилия се опит за избор на първи национален омбудсман на България. Разгледани са причините, поради които изборът не бе осъществен, като сред най-важните проблеми са посочени недостатъците на действащата нормативна уредба, липсата на политическа воля за номиниране и избор на консенсусна фигура, както и недостатъчната прозрачност и публичност на процедурата, попречили на активното участие на гражданското общество.

CSD Policy Briefs
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ