Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Полицията и малцинствата
 
Програма

Четвъртък
28 септември 2006 г.

10:00 Откриване

Д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията

Алесандро Будай, Ръководител на проект RAXEN, Европейски център за наблюдение на расизма и ксенофобията

10:30 ПЪРВА СЕСИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Ролята на Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията и политиките на Европейския съюз
Томаш Трплан, Отдел „Изследване и събиране на данни”, Европейски център за наблюдение на расизма и ксенофобията

Национално звено на RAXEN: задачи и отговорности
Димитър Марков, координатор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията

Европейско законодателство в областта на расова равнопоставеност. Заетост и дискриминация в контекста на религиозните различия в Северна Ирландия
Ейдън Фицпатрик, Отдел „Развитие на заетостта”, Комисия по равнопоставеност на Северна Ирландия

11:00 Кафе пауза

11:30 ВТОРА СЕСИЯ: ПОЛИЦИЯТА И МАЛЦИНСТВАТА

Противодействие на престъпността и насилието на расова основа в Европейския съюз
Джоана Гуди, Програмен мениджър, Отдел „Изследване и събиране на данни”, Европейски център за наблюдение на расизма и ксенофобията

Полицията и общностите: добри практики в противодействието на расовата дискриминация
Милчо Енев, Национална служба „Полиция”, Министерство на вътрешните работи

Стратегия за работа на полицията в близост до обществото
Милчо Енев, Национална служба „Полиция”, Министерство на вътрешните работи

Примери за добра работа с полицията
Кенсика Моншенгво, Национална консултативна комисия по расизма и интеркултурализма, Ирландия

14:00 ВТОРА СЕСИЯ: ПОЛИЦИЯТА И МАЛЦИНСТВАТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Използване на етнически профили в ЕС
Ребека Делсол, Консултант, Координатор на проект „Използване на етнически профили в Европа”, Съдебна инициатива на Институт Отворено общество

Рейчъл Нилд, Програма „Реформа на националното наказателно правосъдие”, Съдебна инициатива на Институт Отворено общество

Използване на етнически профили във Великобритания
Рич Кийнън, Полицейска служба на Лестършир, Великобритания

Проф. Джоел Милър, Университет в Малага

Насилие и престъпност на етническа основа в Европейския съюз: от официални данни към виктимизационни изследвания
Джоана Гуди, Програмен мениджър, Отдел „Изследване и събиране на данни”, Европейски център за наблюдение на расизма и ксенофобията

15:30 Кафе пауза

16:00 ВТОРА СЕСИЯ: ПОЛИЦИЯТА И МАЛЦИНСТВАТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Използване на етнически профили в България
Филип Гунев, Научен сътрудник, Европейска програма, Център за изследване на демокрацията

Какво е виктимизационно изследване и как то се използва от органите на реда и от гражданското общество в Европа
Кауко Аромаа, Директор, Европейски институт за превенция и контрол на престъпността, Председател на Европейската асоциация по криминология

Петък
29 септември 2006 г.

10:00 ТРЕТА СЕСИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Расовата дискриминация в България
Кемал Еюп, Председател на Комисията за защита от дискриминация

Ролята на Омбудсмана за популяризиране на расовата равнопоставеност
Метин Казак, Заместник омбудсман на Република България

Ана Пападопулу, Старши разследващ експерт, Отдел „Права на човека”, Национален омбудсман на Гърция

11:00 Кафе пауза

11:30 ТРЕТА СЕСИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Ролята на гражданското общество и неправителствения сектор за предотвратяване и противодействие на расовата дискриминация
Валерий Русанов, Председател на УС, Фондация „АКСЕС – София”

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ