Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинарът в медиите
 
Държавни служители замесени в корупция, 10 май, 2006 г.
АФР има сигнали за корупционни сделки от държавни служители на общинско ниво, 9 май, 2006 г.
Новият Наказателно процесуален кодекс създава проблеми, според Румен Георгиев, зам.-директор на НСлС, 9 май, 2006 г.
В АФР има постъпили сигнали за корупционна практика от страна на държавни служители, 9 май, 2006 г.
АФР даде на прокуратурата "интересни" сигнали за корупция на общински служители, 9 май, 2006 г.
Румен Георгиев: Новият НПК създава сериозни проблеми, 9 май, 2006 г.
Финансовото разузнаване работи по сигнали срещу държавни чиновници, 9 май, 2006 г.
Проверяват за корупция във висшите етажи на властта, 9 май, 2006 г.
ВСС кадрува като за последно, 9 май, 2006 г.
В Агенцията за финансово разузнаване има сигнали за корупция на държавни служители, 9 май, 2006 г.
Финансовото разузнаване: Имаме сигнали за корупция на държавни служители, 9 май, 2006 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ