Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медиите за Кръглата маса "Ядрената политика на НАТО и неразпространението на оръжия за масово унищожение"
 
Гай Робъртс, зам. - помощник генерален секретар на НАТО: Няма план за ядрено оръжие у вас, 12 април, 2006 г.
НАТО: US базите у вас без ядрено оръжие, 12 април, 2006 г.
НАТО прилага стратегията за възпиране, 12 април, 2006 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ