Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Дискусията в медиите
 
Подготвя се споразумение за сътрудничество между националния омбудсман и общинските съвети

Гражданите се жалват най-често на омбудсмана от здравното осигуряванеОрганизират публична дискусия за промените в Конституцията


Жалби при омбудсмана от здравното осигуряванеО. з. депутатката Тоткова на работа при омбудсмана


Едва с третите поправки в Конституцията се регламентира дейността на омбудсмана
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ