Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ (PDF, 63 kb)

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (PDF, 365 kb)

1.1. Равнище и динамика на реалната и потенциалната корупция
1.2. Субективни оценки на гражданите за разпространението на корупцията
1.3. Обществени ценности и нагласи към корупцията
1.3.1. Обществена значимост на корупцията
1.3.2. Обществената нетолерантност към корупцията

2. КОРУПЦИЯ В СТОПАНСКАТА СФЕРА (PDF, 741 kb)

2.1. Политическа корупция: обръчи от фирми и завладяване на държавата
2.2. Административната корупция в стопанската сфера
2.2.1. Пазар на обществени поръчки
2.2.2. Данъчно и административно обслужване на бизнеса
2.3. Корупцията в частния сектор
2.4. Корупция и скрита икономика
2.5. Корупция и организирана престъпност

3. ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (PDF, 454 kb)

3.1. Законодателна власт
3.1.1. Антикорупционно законодателство и нормотворчество
3.1.2. Парламентарните комисии срещу корупцията
3.1.3. Конституираща функция
3.2. Специализирани структури за противодействие на корупцията в изпълнителната власт
3.3. Органите на съдебната власт и правоохранителните органи срещу корупцията .
3.3.1. Ефективност в приложението на антикорупционното наказателно законодателство
3.3.2. Ролята на разследващите органи за противодействие на корупцията
3.3.3. Ролята на прокуратурата за противодействие на корупцията
3.3.4. Взаимодействие между органите на съдебната власт и правоохранителните органи за противодействие на корупцията .
3.3.5. Противодействие на вътрешната корупция в органите на съдебната власт

БЪЛГАРИЯ СЛЕД 2007 Г. – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (PDF, 63 kb)

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ