Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пазарът на наркотици в България
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (2,9 Mb)

Голямата социална опасност от наркоепидемията в края на 90-те години на ХХ век и превръщането на наркоразпространението в един от основните механизми за създаване на организирана престъпност в България накара Центъра за изследване на демокрацията да обърне специално внимание на темата. Целта на анализа е да се направи оценка на реалните рискове, пред които е изправена страната през последните години.

Предложеният анализ разглежда предлагането и търсенето на наркотици в България, като се опитва да преодолее огромния информационен дефицит и да идентифицира основните механизми и институции действащи на този пазар. Публикацията се състои от три части. В първата се излага генезисът на наркоразпространението, а във втората се описват структурата и функционирането му. Анализът в първите две части е направен, като са използвани всички налични източници на информация. Основен източник са серия от дълбочинни интервюта с дилъри на различни групи наркотици, с употребяващи дълги години наркотици, с офицери от полицията и службите за сигурност (с опит в борбата срещу наркотрафика, наркопроизводството и наркоразпространението), с лекари и представители на граждански организации, работещи с наркозависими. За изясняването на проблема са използвани предложени от правоохранителните органи специализирани анализи, както и журналистически разследвания и анализи по темата в средствата за масово осведомяване. В третата част са използвани данните от първите за страната национални представителни проучвания, проведени от социологическата агенция “Витоша Рисърч”.

Анализът е осъществен от експертна група към Центъра в рамките на проекта "Оценка на употребата на наркотици в България".

Публична дискусия "Наркопазарът и организираната престъпност в България"
Медиите за дискусията


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ