Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет 2004-2005”
 

На 30 май 2005 г. четиринадесет неправителствени организации представиха доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет”. Г-н Петкан Илиев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, взе участие в събитието. Неговата лекция коментира политиките на Столичния общински съвет, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост и общинските финанси. Основната теза, застъпена и в доклада, е че Столична община изостава по отношение на планирането на дейностите. Участниците в събитието препоръчаха по-бързо изработване на работните програми и предоставяне на повече информация на гражданите чрез електронната страница на СОС.

Медиите за събитието

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ