Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Институцията омбудсман в България
 
Пълен текст в PDF (4,22 MB)

Наръчникът представя обобщен преглед на процеса на установяването и развитието на институцията омбудсман в България на местно и национално равнище (1998-2005 г.). Той съдържа коментари и анализи по правната рамка, както и изчерпателна информация за избора на първия български омбудсман и дейността на местните обществени посредници преди и след законодателното им уреждане. Представено е развитието на обществените нагласи към институциите от типа на омбудсмана. Приложени са текстовете на Закона за омбудсмана, Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, извлечение от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и материали от и за дейността на обществените посредници.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ