Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Видеоконференция "Скрита икономика и корупция"
 
На 9 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха видеоконференция на тема “Скрита икономика и корупция” за представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Академията по публична администрация към президента на Украйна в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от обществения и частния сектор в офиса на Световната банка в Бишкек, Киргистан. Видеоконференцията е част от пилотна програма на тема “Антикорупция”, която ще бъде проведена чрез Глобалната мрежа за обучение и развитие за страни в преход от Европа и Централна Азия.

Програмата по “Антикорупция” включва поредица от пет видеоконференции, които ще дискутират следните аспекти от антикорупционните политики: публично-частното партньорство в борбата с корупцията; мониторинг на корупцията и техники за оценка; граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията; скрита икономика и корупция; организирана престъпност и корупция.

Втората видеоконференция представи пред участниците взаимните връзки, причините и последствията от скритата икономика и различните форми на корупция произтичащи от нея. Някои от основните теми на дискусията бяха:
• неформалната икономика в Централна и Източна Европа – размери, обхват и характеристики;
• причини и последствия от неформалната икономика;
• успешни политики за противодействие на дейности извършвани в сивата икономика;
• връзки между неформалната икономика и корупцията: как да се избегне порочния кръг?

Лектори на видеодискусията бяха г-н Ира Либерман, бивш главен съветник към Световната банка във Вашингтон по въпросите на частния и финансовия сектор в страните от Европа и Централна Азия; д-р Борис Бегович, вицепрезидент на Центъра за либерални и демократични проучвания, Белград и професор по икономика в правния факултет в Белградския университет и д-р Мирко Цветкович, изпълнителен директор на консултантска фирма Intercon Consulting и специален съветник към консултантска фирма CES Mecon в Белград.

Основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати чрез видеоконференцията са: да се засили местният капацитет на експерти от Украйна и Киргистан за противодействие на корупцията и най-крайните форми на скритата икономика като се увеличат техните практически познания за природата, причините и последствията от корупцията и скритата икономика, както и като се създаде мрежа от експерти за бъдещи съвместни действия в тези области на национални и трансгранично ниво.


Презентации и обща информация
Презентация на г-н Ира Либерман, бивш главен съветник към Световната банка по въпросите на частния и финансовия сектор в страните от Европа и Централна Азия, Вашингтон (САЩ), (MS Powerpoint, 30.5 Kb) (само на английски език)
Презентация д-р Борис Бегович, вицепрезидент на Центъра за либерални и демократични проучвания и професор по икономика в правния факултет в Белградския университет, Белград (Сърбия и Черна гора), (MS Powerpoint, 76.5 Kb) (само на английски език)
Презентация на д-р Мирко Цветкович, изпълнителен директор на консултантска фирма Intercon Consulting и специален съветник към консултантска фирма CES Mecon в Белград (Сърбия и Черна гора), (MS Powerpoint, 78.5 Kb) (само на английски език)
Описание на Модул 2 “Скрита икономика и корупция" (MS Word, 62.5 Kb) (само на английски език)

Предишни видеоконференции по Програмата по “Антикорупция”
Първа видеоконференция на тема “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” - 18.07.2005 г.

Предишни събития и публикации по темата “Скрита икономика” на Центъра за изследване на демокрацията
Индекс на скритата икономика: пресконференция за представяне на резултатите от Мониторинга на „скритата икономика” сред населението – 1.02.2005 г.
Публична дискусия: “Измерения на скритата икономика в България – 15.07.2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ