Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Предстоящото въвеждане на институцията омбудсман в България
 
Публична дискусия
8 октомври 2003 г.
Център за изследване на демокрациятаСъздаване на институцията омбудсман – инициатива и резултат от усилията на гражданското общество в България

Встъпителни думи на д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията


Днешната дискусия е част от едно продължително усилие, което обедини редица неправителствени организации, политици и експерти. Институцията омбудсман вече е факт като законодателство и предстои да се превърне в реален инструмент за защита правата и интересите на гражданите на България. Затова искам да се върна назад и да подчертая ролята на гражданското общество и в частност приноса на Коалиция 2000 не само в изработването на законопроекта и неговото усъвършенстване в поредица публично-частни форуми през последните 5-6 години, но и за преодоляване на предубежденията към създаването на подобна институция. Всъщност процесът на включване на тази институция в социалната практика предшестваше приемането на закона и се въплъти в редица антикорупционни проекти за защита правата на гражданите на местно равнище.

Тези усилия на гражданските организации нямаше да завършат със сегашния резултат, ако не беше подкрепата на редица международни институции и експерти. И тук бих искал специално да подчертая както приноса на Агенцията за международно развитие на САЩ, която пряко подпомогна българските граждански структури, така и незаменимата роля на Съвета на Европа – организацията, която свързваме с приемането на най-високи стандарти в защитата на правата на човека и с утвърждаването принципите на гражданското общество в обединена Европа. Специално бих искал да изтъкна и ползотворния ефект върху усилията за създаване на институцията омбудсман на Информационния център на Съвета на Европа, който от десет години функционира в София със съдействието (и в сградата) на Центъра за изследване на демокрацията.

И накрая ще подчертая, че омбудсманът е личностна институция и нейното успешно функциониране зависи в голяма степен от личните качества и авторитета на омбудсмана, който обикновено е консенсусна и дълбоко уважавана фигура. В тази връзка искам да изтъкна голямата важност на самия процес на номиниране и избор на бъдещия български омбудсман. За да може този процес да бъде изваден от обичайните цикли на междупартийни отношения и компромиси би следвало да бъдат приложени прозрачни процедури за приемането на онзи кандидат, който се ползва с безспорен авторитет и се отличава с личния си интегритет. С днешната дискусия ние бихме искали да сложим началото на публичното обсъждане на условията, които биха гарантирали ефективната работа на бъдещия български омбудсман.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ