Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Официално представяне на Комисията за превенция на престъпността
 
МВР иска да следи мобилните телефони, 18 юни, 2005 г.
Представиха комисията за превенция за престъпността, 17 юни, 2005 г.
Бизнесът ще подпомага държавата в превенцията на престъпността, 17 юни, 2005 г.
Представят Комисия по въпросите на превенцията на престъпността, 17 юни, 2005 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ