Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Ефективно законодателство за експортен контрол в контекста на членството в НАТО и ЕС
 
По 120 оръжейни сделки месечно се сключват у нас, 22 юни, 2005 г.
Комисия спряла сделки с оръжие, 22 юни, 2005 г.
Сключваме по 50- 60 оръжейни сделки на всеки две седмици, 22 юни, 2005 г.
Търговията с оръжие достига 100 млн. USD, 22 юни, 2005 г.
5 на сто от оръжейните сделки спряла Комисията за експортен контрол, 21 юни, 2005 г.
Спрени са 5% от сделките за износ на оръжие, 21 юни, 2005 г.
Семинар по контрола върху износа на оръжие, 21 юни, 2005 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ