Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Официално представяне на Комисията за превенция на престъпността
 
На 17 юни 2005 г. в Центъра за изследване на демокрацията беше представена Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността.

Комисията, обединяваща държавни институции и неправителствени организации, се създава в отговор на необходимостта от по-широко участие на обществото в борбата с престъпността. Тя ще съдейства за идентифициране на тенденциите и намиране на решения за по-ефективна борба с престъпността. Сред основните й приоритети са подобряване на координацията и развитие на нови инициативи за превенция, както и повишаване на информираността и активността на обществото с цел намаляване на негативното въздействие на престъпността.

В представянето на Комисията взеха участие Бойко Коцев, заместник министър на вътрешните работи, Дикран Тебеян, заместник-председател на Българската стопанска камара и Валентина Зартова, юридически съветник в Българската търговско-промишлена палата.

Във встъпителните си думи програмният директор на Центъра Бойко Тодоров подчерта, че основната цел на Комисията е да поставя проблемите за сигурността като проблеми на цялото общество. Новият орган ще разчита особено на връзката между държавните институции и гражданското общество, а създадените различни подобни държавно-обществени структури вече ще бъдат представени на национално ниво.

Бойко Коцев нарече създаването на Комисията „важно постижение”, тъй като без ангажираност на неправителствените организации и бизнеса в борбата с престъпността не могат да се постигнат трайни резултати. Подобен орган е част от подготовката на България за членство в Европейския съюз, където съществуват многобройни инициативи за превенция на престъпността. Г-н Коцев постави акцент върху ролята на бизнеса и взаимодействието между бизнес организациите и МВР за превенция на престъпна дейност и посочи конкретни резултати от това взаимодействие в европейските страни и България.

Според Дикран Тебеян , заместник-председател на Българската стопанска камара, превенцията на престъпността е свързана с икономическата и социалната политика. Той посочи няколко направления, в които бизнесът би могъл да съдейства на Комисията: чрез прехвърляне на някои административни функции от държавните органи към бизнеса, по-бързо въвеждане на обслужването на едно гише и мерки за прозрачност на обществените поръчки. За да се осигури ангажираност на децата и младежите, голяма част от които остават без начално или средно образование, г-н Тебеян наблегна на необходимостта от осигуряване на професионално образование и работа за деца в неравностойно положение и повишаване на заетостта сред ромите.

Валентина Зартова, юридически съветник в БТПП, нарече Комисията „оптимизиран и устойчив модел за превенция на престъпността”. Според нея, тъй като наказателното преследване е изключително държавна дейност, а престъпността нараства в глобален мащаб, превенцията трябва да бъде общо дело. Медиите трябва също да участват активно в този процес, защото обществото трябва да бъде информирано за него. Като член на Комисията БТПП ще предложи създаването на Стратегия за превенция на престъпността, условия за партниране между общините и сериозни мерки за намаляване на престъпността сред подрастващите и младежите.

Постановление на МС № 125 от 24 юни 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
Превенция на престъпността - дефиниции, подходи, българският и европейският опит и ролята на Комисията (PDF, 275 kb)
Медиите за създаването на Комисията
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ