Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 6: Първи стъпки на националния омбудсман на България
 
Пълен текст на английски език (pdf, 213 KB)

Шестият поред policy brief отново е посветен на установяването на институцията омбудсман в България, като във фокус е успешният избор на първия парламентарен омбудсман и първоначалния етап от функционирането на институцията. Представени са основните моменти от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана и предприетите стъпки за създаване на неговата администрация. Обоснована е и необходимостта от конституционни промени, за да може институцията на омбудсмана да стане част от основния закон на страната.


CSD Policy Briefs
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ