Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Малки оръжия и леко въоръжение в България
 
30 март, 2005 г.
София

Всички на оръжие!, 14 юни, 2005 г.
Службите за сигурност и полицията конфискуват над 1200 оръжия годишно, 7 април, 2005 г.
93 000 незаконни оръжия има в България, 2 април, 2005 г.
МВР: В населението има 40 000 незаконни оръжия, 31 март, 2005 г.
Изнесли сме спецпродукция за 280 млн. USD през 2004 г., 31 март, 2005 г.
Българите с 93 хил. незаконни пистолета, 31 март, 2005 г.
40 000 незаконни оръжия в България, 31 март, 2005 г.
МВР: 40 000 бандити с пистолети, 31 март, 2005 г.
Българският арсенал – 1 милион цеви, 31 март, 2005 г.
Четвърт милион българи държат 305 624 пушкала, 31 март, 2005 г.
700 000 незаконни оръжия у нас, МВР призна за 40 000, 31 март, 2005 г.
София е най-въоръженият град в България, 31 март, 2005 г.
Намалява незаконният трафик на оръжие, 31 март, 2005 г.
Народът въоръжен до зъби, 31 март, 2005 г.

Незаконните оръжия у нас са 93 000, 31 март, 2005 г.
93 хиляди българи притежават незаконно оръжие, 30 март, 2005 г.
България "въоръжена" с един милион малки и леки оръжия, 30 март, 2005 г.
Притежаването на оръжие не е проблем за българското общество, 30 март, 2005 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ