Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Четвърта национална конференция Право и информационни технологии
 
9:00 – 9:20 Откриване
Антон Станков, Mинистър на правосъдието

Бисер Боев, Управляващ директор, IDG България

Клод Коларо, Директор, Oracle България

I сесия. Стратегия за ИТ в съдебната система
Председател – Недялка Йоловска, Зам. управляващ директор, IDG България

9:20 – 9:40 Стратегията за внедряване и използване на информационни технологии в съдебната система
Светлозар Тонев, Главен секретар, Агенция по вписвания.

9:40 – 10:10 ИТ като средство за отваряне на съдебната система към обществото и преодоляване на корупционните нагласи.
Душана Здравкова, Галин Ярославов, Варненски окръжен съд

10:10 – 10:40 Решения на Oracle за е-правосъдие.
Марио Манджуков, Мениджър ”Корпоративни клиенти”, Oracle България

10:40 – 11:00 Методика и продукти на HP за управление на идентичност.
Радостин Стоянов, Мениджър проекти, HP България

11:00 – 11:20 Нови информационни и технологични решения на Апис.
Пепа Василева, Съдружник и ръководител "Правен" отдел и Илонка Цекова, Връзки с корпоративни клиенти, АПИС България

11:20 – 11:50 КАФЕ ПАУЗА

II сесия. Електронен обмен. Регистри
Председател – Васил Христович, Управител, АПИС България

11:50 – 12:10 Концепцията за приложение на електронния подпис в съдебната система и необходимите за целта промени в нормативната уредба.
Георги Димитров, Управляващ съдружник, O.Р.А.К.

12:10 – 12:30 Приложение на удостоверение за универсален електронен подпис при подписване и проверка на електронни документи.
Стефан Хаджистойчев, Заместник ръководител направление "B-Trust", Банксервиз

12:30 – 12:50 Единна система за водене на съдебни дела – изисквания, предимства и предизвикателства.
Чавдар Тодоров, Директор дирекция “Информационно обслужване и технологии”, Агенция по вписванията

12:50 – 13:10 Реформа в областта на регистрите. Стратегия за изграждане на единен регистърен център. Мария Йорданова, Директор “Правна програма” и Димитър Марков, Координатор ”Проекти”, Център за изследване на демокрацията

13:10 – 13:30 Концепция за предоставяне на единен достъп до ИТ системите в съдебната власт.
Надежда Миленкова, IBM България

13:30 – 13:50 Информационните технологии и тяхната роля за ефективно организиране на имотната регистрация.
Светлозар Тонев, Главен секретар, Агенция по вписвания.

13:50 – 15:00 ОБЯД
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ