Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (623 kb)


Учебното помагало е предназначено за разработването и провеждането на специализирани курсове и програми в българските университети и училища, както и за всички, които проявяват интерес към проблематиката. Изучаването на институцията омбудсман в нейното възникване, еволюция, правомощия, резултатност и форми е необходимост за студентите по право, политология, социология, за специалистите по публична администрация, за изучаващите правозащитните структури на държавата и т.н. Познанието по тази материя би умножило възможностите на всеки гражданин да отстоява своите права срещу бездействие, незаконно и нецелесъобразно действие или злоупотреба с власт от страна на държавната администрация и органите на местното самоуправление и местната администрация.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ