Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 5: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България – шест месеца по-късно
 
Пълен текст на английски език (pdf, 182 KB)

Петият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията е продължение на темата за процеса на установяване на институцията омбудсман на национално и местно равнище, разгледана в документа от 3 май 2004 г. В него се набляга на значителния напредък, постигнат при установяването на местни обществени посредници в множество общини на страната, който контрастира с неуспелия втори опит на Народното събрание да избере парламентарен омбудсман. Отправя се и критика към правната рамка, уреждаща статуса на местните посредници, и отново се подчертава необходимостта от своевременен избор на национален омбудсман при спазването на открита, прозрачна и партийно независима процедура с активното участие на гражданското общество.


CSD Policy Briefs
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ