Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медиите за публичната дискусия
 
"За Българската нация" Сивата икономика - черно петно върху престижа на България, 7 ноември 2005 г.
Административните и регулаторни бариери пред бизнеса, 6 юли 2004 г.
Измерения на скритата икономика в България, 12 юли 2004 г.
Скритата икономика - майка за едни и мащеха за други, 13 юли 2004 г.
Новите акцизи няма да охладят тръпката от ракийката, 13 юли 2004 г.
Данъчното бреме и чиновниците са причините, 13 юли 2004 г.
Скритата икономика като форма на оцеляване, 15 юли 2004 г.
Кръгла маса "Различните измерения на скритата икономика в България", 15 юли 2004 г.
Сивата икономика бълва 4 млрд. лв. годишно, 16 юли 2004 г.
Купуваме дрога за 109 милиона лева годишно, 16 юли 2004 г.
Скритата икономика в България е около 25 на сто от БВП, 16 юли 2004 г.
25% от българите работят на черно , 16 юли 2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ