Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Отнемане на незаконно придобито имущество: опитът на Великобритания
 
Задачата на закона за конфискация е да покаже, че престъпността не е доходно занятие , 17 юли 2004 г.
Питаме британци при 85 разследвания, 9 юли 2004 г.
Британски експерти подкрепиха проектозакона за отнемане на имуществото от престъпна дейност, 8 юли 2004 г.
Проектозаконът за имуществото на престъпници ще бъде обсъден в МВР, 8 юли 2004 г.
Британски полицаи харесаха нашия Закон за конфискацията, 8 юли 2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ