Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупция, контрабанда и организирана престъпност в Югоизточна Европа (само на английски език)
 
Пълен текст на английски език (PDF, 325 kb)

Брошурата съдържа дискусионни тези, представени на международната конференция Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа - нови подходи и споделени отговорности, проведена на 5 и 6 септември 2003 г. в София.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ