Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (914 kb)


Проникването на организираната престъпност в сектора за сигурност в страните в преход е една от най-мрачните страници от ненаписаната история за цената на трансформирането на държавата и обществото след краха на комунистическото управление. През последните 15 години нарастващото влияние на организираната престъпност беше почуствано както в Източна Европа, така и в страните от Европейския съюз. Този процес бе улеснен от все по-свободното движение на хора, стоки и капитали в цяла Европа.

Анализът е принос към осъзнаването на сериозността на рисковете от корупционна симбиоза в сектора за сигурност в България и Западните Балкани и наложителността от предприемане на мерки за нейното предотвратяване и неутрализиране.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ