Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Индекс за мониторинг на условията в затворите: методология и пилотни резултати
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1,62 MB)

Международни организации, национални правителства и неправителствени организации, работещи в областта на правата на човека, упражняват различни видове мониторинг на пенитенциарните системи. Съществуват някои общоприети индикатори за количествено изразяване на резултатите от мониторинга (например брой лишени от свобода на 100 000 жители), но в много конкретни области като здравеопазване, работа в затвора, сигурност и безопасност такива индикатори не са прилагани. Затова от значителна полза за усилията по отношение на мониторинга ще бъде инструмент, с който могат да се получават сравними и лесни за използване данни за положението в затворите.

За да отговори на тази нужда, Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с Университета за приложни науки и изкуства – Дортмунд, Обсерваторията за наказателната система и правата на човека към Университета на Барселона, Литовския правен институт и Асоциация „Право на право” (Droit au Droit) разработи Индекс за мониторинг на условията в затворите – система от индикатори, която превръща в сравними цифри положението в различни затвори. В края на 2014 г. Индексът бе приложен пилотно в няколко затвора в България, Германия, Литва и Испания, за да се изпита неговата приложимост и да се анализират възможностите за използване на получените с него резултати.

Настоящият доклад изяснява използваните за Индекса основни хипотези и методология и предлага обобщение на резултатите от пилотното му приложение. Информацията е предназначена за широка читателска аудитория, в това число политици, служители в затворите, юристи, социални работници, представители на академичната общност и НПО, интересуващи се от темата за мониторинг на условията в затворите.

Съобщение за медии (Adobe PDF, 523 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ