Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Национални доклади за уязвимите групи затворници
 
Национален доклад – Белгия (Adobe PDF, 380 KB, само на английски език)
Национален доклад – България (Adobe PDF, 428 KB, само на английски език)
Национален доклад – Германия (Adobe PDF, 459 KB, само на английски език)
Национален доклад – Литва (Adobe PDF, 536 KB, само на английски език)
Национален доклад – Испания (Adobe PDF, 493 KB, само на английски език)Докладите за уязвимите групи от затворници разгледат положението на избрани групи от затворници, квалифицирани от ООН като уязвими поради тяхното специфично положение, в затворите на Белгия, България, Германия, Литва и Испания. Всеки от тях изследва наличието на правни разпоредби, които евентуално неутрализират условията на уязвимост, както и наличието на практики, които държавните органи и неправителствени организации прилагат към тези групи.

Националните доклади са разработени в рамките на инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC), координирана от Центъра за изследване на демокрацията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ