Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Анализ на правната рамка на подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.12 MB)

В рамките на инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ на Центъра за изследване на демокрацията правният анализ на отношенията с институциите на четири избрани уязвими групи – лишени от свобода, лица, търсещи особена закрила, и бежанци, жертви на трафик и домашно насилие – очертава най-характерните съдебни и административни процедури, от които те са част. Разглежда се ходът на съответните производства, възможностите за оспорване на актовете на държавните органи, както и правните и практически механизми, чрез които в тях могат да вземат участие неправителствени организации. Отбелязват се редица области, в които държавата разчита в голяма степен на неправителствените организации, и други, в които сътрудничеството между институции и НПО тепърва започва.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ