Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Социологически и демографски анализ на избрани уязвими групи
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.11 MB)

В рамките на инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ на Центъра за изследване на демокрацията социологическият и демографски анализ на четири избрани уязвими групи – лишени от свобода, бежанци и мигранти, жертви на трафик и домашно насилие – очертава профила на всяка от тези групи и компонентите му, които я поставят в уязвимост в отношенията с институциите. Специално внимание се отделя на децата от всяка от групите като носители на специфични особености, изискващи особено внимание от държавните органи. Анализът се базира на информация от институции и неправителствени организации и очертава липса на единни критерии за събиране и ниско ниво на сравнимост на получените данни.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ