Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция: Представяне на Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт
 
На 2 октомври 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе пресконференция, на която беше представена Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, подготвена със съвместните усилия на водещи български юристи, включително и магистрати, влиятелни неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти.

В хода на работата програмата беше предоставена на редица държавни институции, неправителствени организации, професионални сдружения, медии, експерти и граждани за мнения, препоръки и конкретни предложения за промени. Първоначалният вариант на документа беше обсъден на работна среща с участието на представители на заинтересованите институции и организации.

Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт е съобразена с голяма част от направените бележки и препоръки и предлага варианти на конкретни решения, включително и в дългосрочен план, по основните направления на съдебната реформа. Основната й цел е да стимулира по-нататъшна дискусия и постигане на по-широк консенсус по приоритетите на съдебната реформа.

Участие в пресконференцията взеха членове на работните групи, подготвили програмата.

Пресконференцията беше открита от заместник-министъра на правосъдието Марио Димитров и постоянния представител на Програмата за развитие на ООН Нийл Буне. Марио Димитров приветства усилията на гражданското общество и неправителствените организации в процеса на търсенето и намирането на консенсус относно приоритетите и необходимите мерки за реформирането на съдебната власт, като подчерта, че Министерството на правосъдието активно подкрепя и съдейства на тези усилия.

Нийл Буне сподели, че съдебната реформа в България и постигането на прозрачност, ефективност и достъпност на съдебната власт е важна част от положителното развитие на българското общество и хармонира с целите и принципите на ООН.

Д-р Мария Йорданова, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Капка Костова, председател на Софийския районен съд и на Съюза на съдиите в България, представиха пред журналистите първата част от Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт, посветена на предложенията за реформи в организацията на съдебната власт и съдебната администрация. Д-р Йорданова сподели, че една част от предлаганите промени вече са факт с приетите изменения в Конституцията, но програмата предлага много по-широк кръг от реформи в системата на съдебната власт, включително и значителни структурни промени, които подлежат на широка обществена и професионална дискусия. Г-жа Костова разгледа значението на съдебната администрация като един от основните фактори, който играе важна роля за формиране на отношението и мнението на гражданите към съдебната власт и е от голямо значение за ефективното й функциониране.

Заместник-председателят на Върховния административен съд Светла Петкова запозна участниците с предложенията за реформи в областта на административното право и процес, като подчерта, че те не само имат силна антикорупционна насоченост, но ще доведат и до цялостно подобряване и оптимизиране на административното правосъдие. Сред необходимите промени, по които вече е постигнат консенсус, тя посочи изготвянето на Административно-процесуален кодекс и включването в него на редица нови институти, както и реформата в административното правораздаване.

Димитър Марков, координатор на проекти в Правната програма на Центъра, очерта предложенията за реформа в сферата на материалното и процесуалното наказателно право.

Д-р Mария Йорданова представи и част от предложенията за реформа в областта на гражданското право и процес, като се спря на необходимостта от бързи и радикални реформи в гражданското съдопроизводство, както и от модернизиране на системата за регистрация, което би имало силен антикорупционен ефект.

Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт
Разработване на Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт - проект
Планирани дейности
Членове на работните групи
Работна среща за представяне и обсъждане на предложенията на работните групи за първоначален вариант на програмата
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ