Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (779 kb)

Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт е разработена от водещи български юристи, включително магистрати, и е резултат от обединените усилия на влиятелни неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти.

В хода на работата програмата беше предоставена на редица държавни институции, неправителствени организации, професионални сдружения, медии, експерти и граждани за мнения, препоръки и конкретни предложения за промени. Работен вариант на документа беше обсъден на работна среща с участието на представители на заинтересованите институции и организации.

Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт е съобразена с голяма част от направените бележки и предложения и цели да стимулира по-нататъшната дискусия по разглежданите проблеми.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ