Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни - членки на ЕС
 
Съдържание

Въведение (Adobe PDF, 120 KB)

Състояние и проблеми при използването на ИКТ в съдебната система в България (Adobe PDF, 5.28 MB)

Електронни инструменти за наказателни правосъдие във Финландия - добра практика (Adobe PDF, 144 KB)

Моделът на електроннате съдебна система в Белгия (Adobe PDF, 136 KB)

Електронни инструменти за наказателно правосъдие в Гърция: електронна правосъдна система в развитие (Adobe PDF, 89 KB)

Италия: използване на електронни инструменти за повишаване н ефективността на съдебната система (Adobe PDF, 190 KB)

Развитие на е-правосъдието в Испания (Adobe PDF, 952 KB)

Съдебните индикатори като електронни инструменти за измерване на ефективността на съдебната система в Англия и Уелс, и Германия (Adobe PDF, 171 KB)

Сравнителен преглед на ефективността на европейските съдебни системи (Adobe PDF, 4.52 MB)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ