Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медийно отразяване: Международен семинар "Италианският опит в разследване, отнемане и разпореждане с имущества, придобити от престъпна дейност"
 
Комисията за конфискация поиска да проверява необясними милионери, 28 октомври 2011 г.
От комисията „Коларов” искат Проверка за съмнителни имоти над 1 000 000 лв., 28 октомври 2011 г.
Дворците на мафията стават за забавачки, 28 октомври 2011 г.
Взимат имоти над милион на мушка, 28 октомври 2011 г.
Конфискация преди присъда и в България, 28 октомври 2011 г.
Проверяват само хора с имущество над 1 млн. лв.?, 28 октомври 2011 г.
Т. Коларов: Отнетото имущество не се управлява ефективно, 28 октомври 2011 г.
Димитър Георгиев: Отнемайки имущества, придобити от престъпна дейност, лишаваме от сила благодетелствалите се структури, 28 октомври 2011 г.
Шефът на комисията за конфискация поиска по-големи правомощия, 28 октомври 2011 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ