Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медийно отразяване: Скритата икономика в България след икономическата криза, 15 април 2011 г.
 

Сивата икономика ще избухне в лицето ни, 3 май, 2011 г.

Българската криза и магьосниците, 16 април, 2011 г.

Скритата икономика при бизнеса се увеличава, 16 април, 2011 г.

Сивата икономика 30% от БВП, 16 април, 2011 г.

В здравеопазването и енергетиката се крият най-много доходи и данъци, 16 април, 2011 г.

Експерти: Проверявайте големите фирми и едрите обществени поръчки, 16 април, 2011 г.

vestnikat.bg

Скритата икономика се увеличава, 16 април, 2011 г.

moitepari.bg

30% сива икономика от БВП, 16 април, 2011 г.

Тихомир Безлов за сивата икономика у нас, 15 април, 2011 г.

Скритата икономика нараства въпреки мерките на правителството, 15 април, 2011 г.

Сивата икономика пак тръгва нагоре, 15 април, 2011 г.

Сивият сектор гони нивото от 90-те, 15 април, 2011 г.

Скритата икономика - над 30% от БВП, 15 април, 2011 г.

Скритата икономика нараства въпреки мерките на правителството, 15 април, 2011 г.

Скритата икономика при бизнеса се увеличава, 15 април, 2011 г.

Скритата икономика при бизнеса се увеличава, 15 април, 2011 г.

Скритата икономика при бизнеса се увеличава, 15 април, 2011 г.

newshub.bg

Скритата икономика при бизнеса се увеличава, 15 април, 2011 г.

Център за изследване на демокрацията: Борбата със скритата икономика в страната е сбъркана. Вместо гонене на олигархичните мрежи се притиска дребният бизнес и гражданите, 15 април, 2011 г.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ