Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Позиции и становища по Законопроекта за отнемане в полза на българската държава на имущество, придобито от престъпна дейност
 
Георги Атанасов, адвокат, “Юридическо дружество” (MS Word, 55 kb)

Светла Цачева, съдия, Върховен касационен съд
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ