Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медиите за събранието
 


Бизнес съвет за София: инвестиции, работни места, 28 януари 2004 г.
Пишат "Бяла книга" за бизнеса в София, 28 януари 2004 г.
Бизнес съвет ще подобрява условията в столицата,28 януари 2004 г.
Бизнес съвет ще дава идеи за развитието на София , 28 януари 2004 г.
Бизнес съвет ще се грижи за просперитета на София, 29 януари 2004 г.
Два бизнес съвета се сблъскаха за София, 29 януари 2004 г.
Спецсъвет ще облекчава бизнесклимата в Софийско, 29 януари 2004 г.

Фирми в спор за сделките в София , 29 януари 2004 г.

Общината прави два бизнес съвета , 30 януари 2004 г.

Два бизнес съвета ще консултират Столична община, 30 януари 2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ