Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
На 1 октомври 2002 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса за обсъждане на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Карън Креймър, правен съветник в посолството на САЩ в България, откри дискусията, а Сюзън Смит, старши съдебен съветник в отдел "Отнемане на имущество и пране на пари" в Криминалната дирекция на Министерството на правосъдието на САЩ, коментира законопроекта.

Сюзън Смит направи преглед на историята и развитието на американското законодателството в областта на отнемане на имущество в полза на държавата, след което направи изчерпателно описание на различните видове конфискация.

Първите закони за отнемането в полза на държавата са приети от Конгреса на Съединените американски щати през 1789 г. Те са се прилагали основно по отношение на нарушения на американските митнически и данъчни закони.

В началото на 70-те години на 20-ти век, когато престъпността в Америка, и най-вече трафикът на наркотици, се превръща в голям проблем, Конгресът започва да смята прилагането на законите за конфискация като начин за противодействие на този тип нарушения. Тогава за първи път американското правителство започва да използва криминалната конфискация, за да атакува всички тези криминални дейности и особено активите, които се акумулират чрез тях. Според опита на американските власти, най-добрият начин за ефективна борба с криминалните организации, прането на пари и трафикът на наркотици, е отнемането на печалбата от престъплението, а начинът да се направи това е чрез изземване на активите, придобити от престъпна дейност.

През последните 250 години в САЩ са се установили три типа процедури на конфискация: административна процедура, гражданска конфискация и криминална конфискация.

Административната процедура за конфискация се използва основно за престъпления, свързани с пране на пари и с наркотици. Тази процедура не подлежи на съдебен контрол. Административната конфискация позволява на правоприлагащите институции, когато имат достатъчно основания доказващи, че е извършено престъпление и определен актив е бил използван в него, да отнемат този актив без съдебна заповед. В САЩ съществуват два типа съдебна конфискация: гражданска и криминална. Гражданската конфискация представлява по същество съдебно дело срещу самата собственост без да има значение вината или невинността на собственика й. Делото се води срещу собствеността и връзката с престъплението, от което е генерирана. През 2000 г. Министерството на правосъдието на САЩ съгласува с Конгреса решението да повиши тежестта на доказване в делата по гражданска конфискация, така че сега прокуратурата е изцяло натоварена със задачата да докаже, че собствеността е била придобита вследствие от престъпна дейност. При криминалната конфискация се поставя изискването за доказване "извън всякакво съмнение".

В САЩ парите, които са били конфискувани или блокирани, се разпределят в два отделни специализирани фонда, единият от които е създаден към Министерството на правосъдието, а другият към Министерството на финансите. Парите, които се отнасят към тези фондове, могат да се използват само за строго определени цели, но основно за управление на придобитите чрез конфискация активи и за разходи по поддръжката им, така че те да не загубят пазарната си стойност.

В последвалата дискусия български магистрати повдигнаха въпроси, свързани с процедурите за обжалване в случай, че имущество е отнето неправомерно от невинни собственици, както и с необходимостта от легална дефиниция на понятието "престъпна дейност". По отношение на границата, над която трябва да бъдат отнемани активи, г-жа Смит каза: "30000 лв. не са много пари, но защо изобщо някой да печели от престъпна дейност".

Експерти от българското Министерство на вътрешните работи, взели участие в разработването на законопроекта, потърсиха експертното мнение на г-жа Смит за конкретни проблеми, които закона би предизвикал.

Г-жа Смит изказа своето одобрение към идеята на законопроекта, подчертавайки, че това е голяма стъпка напред към възможността за отнемане и блокиране на активи, придобити от престъпна дейност.

Кръгла маса: Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Законопроект за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (PDF 196 kb)
Коментари и препоръки към законопроекта на Светла Цачева и Борислав Белазелков, съдии във Върховния касационен съд, и Нели Куцкова, председател на Софийски окръжен съд
Биографични данни за Сюзън Смит
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ