Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Експортният режим на малки оръжия в България
 

m

На 28 март 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема "Експортният режим на малки оръжия в България". Дискусията се проведе в рамките на проект за оценка на контрола върху малките оръжия осъществяван от Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество със Saferworld, Великобритания. Целта на проекта е да се направи задълбочен анализ на проблемите, произтичащи от съществуващата система за контрол върху българските малки оръжия и да се създаде възможност за търсене на възможни пътища за решаването им.

Експерти от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Университета за национално и световно стопанство, Народното събрание, Българския червен кръст и Агенция "Митници" обсъдиха доклада за контрола върху малките оръжия, подготвен от Работната група по малките оръжия, съставена от експерти от правителствени институции и неправителствени организации, включително изследователи в областта на икономиката на отбраната, правни експерти, медийни анализатори, социолози и др.

Участниците в кръглата маса се съгласиха с мнението, че е необходима по-детайлна законодателна уредба, регулираща процеса на експортния режим на малки оръжия и по-добра координация между отговорните институции. Необходимо е да се повиши информираността както на производителите, така и на контролиращите органи относно съществуващите механизми за контрол. Международното сътрудничество в областта и хуманитарният аспект на проблема също бяха сред дискутираните теми.


 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ