Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично-частното партньорство в противодействието на разпространението на наркотици
 m

 

На 14 март 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема Публично-частното партньорство в противодействието на разпространението на наркотици. Експерти от държавни и неправителствени организации обсъдиха ролята на публично-частното партньорство за превенция на злоупотребата и трафика на наркотични вещества в България. Негово Кралско Височество Принцът на Уелс се обърна към участниците в кръглата маса.

Кръглата маса беше открита от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията. В речта си той подчерта, че дългогодишният опит на Центъра за изследване на демокрацията показва, че единственият ефективен начин за разглеждане темата за контрабандата и трансграничната престъпност е чрез широко публично-частно партньорство между правителството, международните институции, бизнеса и гражданското общество. Д-р Шентов добави, че Центърът има богат опит в изграждането на коалиции през последните няколко години - от 1998 г. насам се създават работни групи, в които участват експерти от държавни институции като Агенция "Митници", НСБОП, Гранична полиция, независими изследователи и представители на медиите.

Г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, коментира темата за партньорството акцентирайки върху сътрудничеството между България и Обединеното Кралство, политиката и стратегията за борба с наркотиците и партньорските отношения между обществените институции и частни фирми и организации.

Г-жа Зорка Първанова, съпруга на Президента на България, изброи някои от причините за нарастването на употребата на наркотични вещества в страната - бедност, безработица, липса на социална перспектива, ерозия в ценностната система на обществото, заниженият авторитет на българското училище, трудностите в здравната реформа. Тя подчерта, че ключът към ефективните решения се крие в думата "партньорство", т.е. координиране и безусловно обединяване на усилията на всички институции - образователни, здравни, социални, контролни и съдебни.

В речта си Н.К.В. Принцът на Уелс посочи, че мнението на Великобритания за българските звена за борба с трафика на наркотици е много високо заради тяхната ангажираност и усилия за спиране на потока на наркотиците през Европа. Н.К.В подчерта също, че за да се намали наличността на наркотиците е необходимо както по-тясно сътрудничество срещу международната организирана престъпност, така и висококвалифицирана превенция в училищата и обществото срещу растящата представа, че употребата на наркотици е приемлива и безопасна.

По време на втората сесия експерти от Работна група по проблемите на употребата и злоупотребата с наркотици в България към Центъра за изследване на демокрацията представиха резултатите от първото национално представително изследване на употребата на наркотици в България. В дискусията участваха експерти от Столична дирекция на вътрешните работи, Национална служба за борба с организираната престъпност, Агенция "Митници", Национален съвет по наркотични вещества, Български младежки червен кръст, Национален център по наркомании, Фондация "Свободна и демократична България" и др.

Виж програмата и изказванията на участниците в кръглата маса

Виж резултатите от първото национално представително изследване за употребата на наркотици в България

Медиите за кръглата маса

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ