Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международното сътрудничество в борбата с тероризма
 

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ

На 27 юни 2002 г. се проведе регионален форум "Международното сътрудничество в борбата срещу тероризма", организиран от Министерство на външните работи на Република България и Центъра за изследване на демокрацията.

ООсновна задача на форума беше да съпостави опита на страните в Югоизточна Европа в усилията им за противодействие на тероризма с цел улеснен диалог при очертаване на бъдещите стратегии за регионално сътрудничество в тази област.

Представители на изпълнителната власт в страните от Югоизточна Европа обсъдиха националните и международни мерки и насоки на действие, предприети досега в борбата срещу тероризма. В рамките на форума се проведоха две кръгли маси: "Мерки срещу финансиране на тероризма" и "Борбата с тероризма и трансграничната организирана престъпност".

Във форума взеха участие президентът на Република България г-н Георги Първанов, министърът на външните работи г-н Соломон Паси, Видинският митрополит Дометиан, главният мюфтия на мюсюлманите в България Селим Мехмед, представители на Комитета за противодействие на тероризма към Съвета за сигурност на ООН, Пакта за стабилност за ЮИЕ, Мултидисциплинарната група за международни действия срещу тероризма към Съвета на Европа, депутати, дипломати, и неправителствени организации.

     


     

Виж изказването на г-н Георги Първанов, Президент на РБългария
Виж изказването на г-н Соломон Паси, Министър на външните работи на РБългария

Програма на форума

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ