Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Сивата икономика в България - последни тенденции
 

Кръгла маса
23 юли, 2003 г.

На 23 юли 2003 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха кръгла маса на тема "Сивата икономика в България - последни тенденции".

Д-р Боян Белев, старши научен сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията представи книгата "Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз: обхват, дълбочина, тенденции и препятствия пред разширяването на съюза", която е продукт на сътрудничеството на фондация "Бертелсман", Световната банка и Центъра за изследване на демокрацията. В книгата са представени положителните и отрицателните страни на неформалната икономика и различни методи за нейното измерване и сравнителен анализ на проявленията й в страните-кандидатки за членство в ЕС. Руслан Стефанов, координатор на проект в Икономическата програма на Центъра, представи данни за последните тенденции за размера и проявленията на сивата икономика в България с оглед предприетите политики от правителството. Той обърна внимание на важността на бизнес средата и необходимостта от по-прецизни мерки от страна на различните министерства. Тодор Ялъмов, координатор на Групата по информационни технологии към Фондация "Приложни изследвания и комуникации", направи презентация за сивата икономика в информационния сектор. Той определи нейния обхват, размерът й в световен мащаб и колко често се срещат различните проявления на сивата икономика в тази сфера. Бойко Николов, началник сектор "Интелектуална собственост" в НСБОП, разказа накратко историята на българското производство на нелегални компактдискове и подчерта необходимостта за сътрудничество между институциите за предотвратяване на повторно включване на страната в черните списъци за интелектуална собственост. Васил Василев, председател на Управителния съвет на БАИТ, заедно със своите колеги Георги Василев и Йордан Кисьов представиха някои интересни примери за злоупотреби и препоръчаха по-голям контрол върху внасяните стоки, интелектуалната собственост и авторските права. Саша Безуханова, вицепрезидент на БИБА посочи, че е необходимо консолидиране и формулиране на общите интереси в информационния сектор. Като положителна тенденция, потвърдена и от Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ, беше посочен фактът, че работата с международни компании намалява размера на сивата икономика, а изграждането на единна информационно-регистрирана платформа би засилила още повече този ефект. Валентин Видолов, заместник главен данъчен директор на Главната данъчна дирекция, разказа за случаи на данъчни измами, извършени по Интернет.

За повече информация виж:

Програма на кръглата маса


Български портал за развитие

Виж медиите за кръглата маса


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ