Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Институционална реформа и корупция в силите за сигурност и държавната администрация: опитът на Норвегия
 

 

n

На 19 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия, в която висши служители от норвежката полиция представиха опита си в борбата с корупцията. Дискусията е част от поредица инициативи, насочени към обмяна на опит между норвежки и български институции с цел изграждане на капацитет в силите за сигурност в страната за противодействие на корупцията. В кръглата маса взеха участие експерти от Групата по контрабанда и корупция към Центъра, Министерството на вътрешните работи и Академията на МВР и Инициативата за отворено управление в България.

Г-н Стен Улрих, началник на регионална дирекция на полицията, г-н Тор Баке-Хансен, началник на районна дирекция на полицията, г-н Ерлинг Бьорстад, заместник-началник на районна дирекция и г-жа Маргрете Бьонге, съветник в отдела за международно сътрудничество в Националната полиция на Норвегия подчертаха, че сътрудничеството със страни от Източна Европа е изключително важно и полезно не само за страните в преход, но и за развитието на системата за правоприлагане в Норвегия.

Корупция в държавната администрация, съдебната система и полицията в Норвегия почти няма. Корупцията обаче е сериозен проблем за големите петролни компании. Разкрити са случаи на корупция (подправяне на документи и продажба на визи) и в националната имиграционна служба, която наема чужди граждани с цел по-лесно разрешаване на етнически въпроси.

Г-н Улрих разказа за реформите, които се провеждат в норвежката полиция с цел децентрализация и намаляване на административната тежест. Броят на регионалните дирекции на полицията е намален от 54 на 27 като директорите им се назначават за период от 6 години и запазват ранга си след края на мандата си.

Участниците в дискусията обсъдиха различни начини за превенция и борба с престъпността с оглед намиране на подходящо решение за намаляване на престъпността и реформа на органите за правоприлагане в България.

Стратегията “community policing” (полиция в близост до обществото) беше дадена като пример за успешното сътрудничество между полицията и обществото в Норвегия за идентифициране на престъпни действия и нарушаване на обществения ред. “Community policing” се прилага в случаи на домашното насилие, злоупотреба с наркотици и алкохол, престъпления извършени от малолетни, но не и за борба с организираната престъпност. Интересен пример за това сътрудничество е формирането на доброволни групи, наречени “нощни гарвани”, които патрулират всяка събота и неделя и могат да съобщават на полицията за нарушения в съответния район.

Норвежките полицейски служители бяха единодушни, че методът на “нулева толерантност” в борбата с престъпността е неприложим в страната им, тъй като полицията там е много добре обучена да реагира гъвкаво в различни ситуации с цел повишаване на общественото доверие към работата на полицаите. Методът може да бъде използван само в тясна сфера на противодействието на престъпността.

Виж още:
Посещение на висши служители от Норвежката полиция - септ., 2002

Дискусия с участието на съдия Ева Жоли - окт., 2002

Превенция на корупцията в силите за сигурност


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ