Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Борба с корупцията и злоупотребите в публичната администрация
 

I. УВОД. Корупцията в публичната администрация - проблеми, насоки за ограничаване (PDF, 124 kb)
II. Бoрбата срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация (PDF, 116 kb)
ГЛАВА ПЪРВА. Характеристика на явленията злоупотреба и корупция (PDF, 271 kb)
ГЛАВА ВТОРА. Публичният сектор (PDF, 206 kb)
ГЛАВА ТРЕТА. Използване на системен подход при одиторски проверки (PDF, 265 kb)
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Големи инвестиционни проекти и договори (PDF, 198 kb)
ГЛАВА ПЕТА. Информационни технологии (PDF, 136 kb)
III. Принципи на административното право и европейското административно пространство (PDF, 164 kb)

Пълен текст в PDF (696 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ