Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
На 10 септември 2002 г. Коалиция 2000 и Центърът за изследване на демокрацията организираха публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Законопроектът беше представен от проф. Георги Петканов, министър на вътрешните работи. Карен Креймър, правен съветник в посолството на САЩ в България, информира за законите за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност в Съединените американски щати и изказа принципна подкрепа на законопроекта, подготвен от МВР. Участваха представители на законодателната и изпълнителната власт, магистрати, депутати, дипломати и журналисти.

В изказванията си Божидар Божинов, председател на Българската търговско-промишлена палата, д-р Васил Киров, директор на Агенция "Бюро за финансово разузнаване", Румен Георгиев, заместник-директор на Специализирана следствена служба, Константин Паликарски, експерт в Министерския съвет и Гати Ал Джебури, заместник-министър на финансите, отправиха критични бележки, препоръки и допълнения към законопроекта.

Законопроект за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (PDF 196 kb)
Медийно отразяване

Изказвания
Божидар Божинов, председател на Българската търговско-промишлена палата
Д-р Васил Киров, директор на Агенция "Бюро за финансово разузнаване"
Румен Георгиев, заместник-директор на Специализирана следствена служба
Константин Паликарски, експерт в Министерския съвет
Гати Ал Джебури, заместник-министър на финансите


Европейски съюз: План за действие за борба с организираната престъпност (97/С 251/01) - виж Международни актове за противодействие на корупцията, Информационен център на Съвета на Европа, 1999, София, стр. 57-86

Гражданска конфискация в Наказателния кодекс на САЩ

Ирландско законодателство:
 • Закон за облагите от престъпления, 1996 г.
 • Проект за закон за изменение на закона за облагите от престъпления, 1999 г.
 • Закон за бюрото за активи, придобити чрез престъпление, 1996 г.
 • Закон за разкриване на информация за данъчни и други цели, 1996 г.
 •  
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
     © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ