Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
Кръгла маса
10 септември 2002 г.
Център за изследване на демокрацията


Изказване на Румен Георгиев, заместник-директор, Специализирана следствена службa

Дискусия тепърва ще се развива, защото това е необичаен закон и когато в една правна система се появи такъв закон, обикновено възникват много проблеми за съответствието му с другите закони. Нуждата от закона трудно може да бъде оспорена и, който го направи ще бъде изложен на политически негатив, защото обществото в България е много чувствително по отношение на борбата с организираната престъпност и легитимирането на собствеността. В момента няма по-голям враг на цивилизацията от организираната престъпност и тероризма.

Дискусията е много нужна по следната причина: за да изпълни функцията си, този закон трябва да бъде разглеждан като част от една система от мерки. Сам по себе си законът, колкото и драконовски и съвсем необичайни за нашата правна система да са някои от нормите, няма да има особен резултат, ако не бъде последван от други мерки - от една страна, и от друга страна - ако заради противоречията му с други закони бъде блокиран. Ето защо добрата редакция на текстовете е изключително важна. В противен случай голяма част от текстовете му сега биха могли да бъдат атакувани в успешен процес пред Конституционния съд, което няма да спомогне за реализацията на идеята.

Очевидно законът има за цел да подмени едно фактическо положение с една презумпция, която разтоварва правозащитната система от задължението да докаже едно или друго нещо. Затова се предприема това разместване на доказателствената тежест. Затова винаги трябва да сме внимателни когато се приемат правни фикции или презумпции. Това означава законът да замести един фактически процес на доказване. Същият проблем възниква, когато се дефинират съставите в Наказателния кодекс.

Следователно правозащитната система ще се ползва от този закон. Но от друга страна тя ще получи едно мощно средство, което трябва да употреби само в обществен интерес, с други думи, законът се нуждае от гаранции това да е така, за да не се използва властта, която законът дава, за цели, които не са сред изброените в началото на този законопроект.

И последната ми бележка е, че следствието го няма в този законопроект.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ