Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
Кръгла маса
10 септември 2002 г.
Център за изследване на демокрацията


Изказване на Константин Пеликарски, експерт, Министерски съвет

В момента се налага законът да се защитава срещу едни все още не особено добре очертани аргументи, но един от най-сериозните аргументи, с които ще бъде атакуван той, е именно за разместената тежест на доказване и за това, колко трудно ще е някой да се противопостави на някаква "всемогъща и зловредна държавна машина", която ще се опитва да изземва пари от "добрите и честни граждани". При добросъвестните данъкоплатци никаква презумпция, никаква обърната тежест на доказване няма да бъдат достатъчни, за да може това имущество да им бъде отнето. Спазването на законите в страната гарантира това, че Вашите права няма да бъдат нарушени от никой, включително и от държавни органи. А неспазването на законите в страната Ви излага на опасността Вашите права да бъдат нарушавани и съответно да си носите последствията за това като бъдете излагани, както на наказателно преследване, така и в конкретния случай по този закон, на една доста по-бърза и олекотена процедура.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ