Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
Кръгла маса
10 септември 2002 г.
Център за изследване на демокрацията


Изказване на д-р Васил Киров, директор на Агенция "Бюро за финансово разузнаване"

Бих дал принципна оценка на този законопроект, в смисъл че той е много важна първа стъпка към липсващото звено в механизма за противодействие на организираната престъпност у нас. На организираната престъпност не би могло ефективно да се противодейства единствено чрез методите на наказателното преследване и на наказателно производство, защото обикновено до това производство достигат онези, които са изпълнители в системите на организираната престъпност, а не онези, които оглавяват тези системи.

Стана ясно, че размерът на организираната престъпност може да бъде ограничен чрез ограничаване на финансовите ресурси, с които оперират престъпните босове. Досега липсва система, която да ограничава ресурса, с който се оперира. Финансовото разузнаване е част от системата за противодействие на функционирането на организираната престъпност. Въпросът се състои в това, че ние разкриваме финансовите потоци, отчитаме колко много милиони долари са били по един или друг начин свързани с някаква престъпна дейност, но след това практически няма конфискации, които да са осъществени в следствие на разкрити финансови потоци, свързани с престъпна дейност. И това е поради липсата на такъв закон.

Ценното на този законопроект е, че той разкъсва връзката между наказателното производство и самата конфискация. Ние в случая не говорим за наказателен закон и затова ще оспоря казаното, че противоречи на Конституцията, защото Конституцията забранява обратното действие, но именно на наказателните закони.

Що се касае до липсата на влязла в сила присъда, в действителност в това се състои ценността на този закон, че не обвързва конфискацията с влязла в сила присъда. Известно е, че с оглед защитата на личността, наказателното производство е много сложно производство, в което се изисква по безспорен и абсолютен начин доказване на конкретната престъпна дейност, а при конфискацията би трябвало да се подходи по друг начин.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ