Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
Кръгла маса
10 септември 2002 г.
Център за изследване на демокрацията


Изказване на Гати Ал Джебури, заместник-министър на финансите

Министерството на финансите подкрепя този закон и не само защото вече сме започнали да правим преценки за потенциалните приходи в бюджета, а те несъмнено, при една добра организация на работата и прилагане на закона, не са незначителни. Смятам, че в нашата държава продължава да ги има казусите и случаите на извършване на незаконна дейност и нелегален трафик на стоки, които не се обмитяват изобщо или поне - не в пълната им стойност. Сегашният Данъчно-процесуалния кодекс (ДПК) ни дава известни възможности да облагаме тези, които извършват такава дейност и не си заплащат пълните данъци. Ние се радваме, че този законопроект е едно продължение на член 109 от ДПК, който и сега дава определени възможности да облагаме с данък придобитите приходи на данъчни субекти, които не са обявени в своята пълнота. В момента колегите от МФ разглеждат закона и ще предложим едно малко разширяване на тези дейности, които да попадат в рамките на този закон.

Смятам, че с този закон ще можем още по-активно да контролираме - заедно - МФ и МВР и да санкционираме лицата, извършващи дейност, която не съответства на законите на страната.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ