Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
Кръгла маса
10 септември 2002 г.
Център за изследване на демокрацията


Изказване на Божидар Божинов, председател на Българската търговско-промишлена палата

Българската търговско-промишлена палата подкрепя изцяло този закон, като закон, който отменя стари норми и може би трябваше да бъде подготвен по-рано.

Имаме забележки по отношение на някои моменти, които будят определени съмнения за това дали трябва да останат в закона. На първо място е това, че при липсата на установяване на влязла в сила присъда започва да тече производство за налагането на обезпечение и мерки за отнемане в полза на държавата на имуществото. Това не би трябвало да се допусне, тъй като нарушава основни принципи в нашето законодателство.

Друг проблем е създадената презумпция за придобитото за сметка на проверяваното лице имущество, което се простира върху съпругата и малолетните низходящи деца и това влиза в сила от 1990 г. Тази презумпция, без да има наказателно преследване срещу тези лица, също нарушава определени права.

Във връзка с обратното действие на закона се нарушават конституционни права. Този принцип е вече нарушен в други закони, а ние продължаваме да го нарушаваме. Тогава нека да променим Конституцията! Безспорно, аргументите за обратната сила на закона са много и от етична, и от обществена гледна точка те са значими. И все пак, трябва да уважаваме основния закон и да не изпадаме в такива противоречия.

Друг момент е разширяването на правомощията на Агенцията за държавен и вътрешен финансов контрол, която може вече да извършва одити, да проверява юридически лица или еднолични търговци (става дума за чл. 18, ал. 1). Тази агенция беше създадена специално за проверка на държавни органи и смятам че имаме достатъчно други инструменти за останалите проверки, включително и вещите лица, за да разширяваме правомощията на тази Агенция.

По отношение на изискването за особено производство за отнемане в полза на държавата или декларациите по чл. 25, ал. 1, от наследниците и заветниците на обвиненото лице, считам, че също се ограничават правата, защото без да има презумпция за вина на тези наследници, те са длъжни да дават обстойни декларации с данни, тоест ограничаваме техните права и ги товарим с нещо, което не би трябвало да им бъде присъщо. Още повече, че всеки член на семейството може да има самостоятелна дейност, която да не е опорочена от някакво нарушение на законите на страната, но той ще бъде поставен в състоянието на виновно лице и би трябвало да доказва своята невинност.

Считам, че празнота в законопроекта е липсата на легално регламентиране на понятието "имуществена облага".

Липсват и критерии за налагане на мярката по член 16 - забрана за напускане пределите на страната. Това също трябва да бъде казано абсолютно точно, за да няма възможност за различни интерпретации.

И накрая бих искал да засегна друг принципен въпрос, този за двуинстанционното производство. Безспорни са и тук аргументите за едно бързо производство, и в същото време това е пак в нарушение на общия принцип. Трябва или да променим системата и да минем към двуинстанционно производство или, ако сме приели, че имаме триинстанционно, да не правим изключение в това отношение.

Бих искал да подчертая, че ние не виждаме този закон само като защита на обществените интереси, а като защита на интересите на предприемачеството, защото то е най-силно засегнато от нелоялна конкуренция, а през този период от десет години тя нанесе доста вреди в нашето предприемачество.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ