Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Създаване на Национална служба за борба с корупцията: за и против
 


На 25 февруари 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема "Създаване на Национална служба за борба с корупцията: за и против".

Дискусията беше открита от д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Антон Станков, министър на правосъдието и председател на Комисията за координация на работата по борбата срещу корупцията.

Доц. Борис Велчев, член на Правния съвет към президента на Република България, представи основните моменти в идеята на президента за създаване на независима антикорупционна служба.

Димитър Марков, координатор на проекти в правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, обобщи чуждия опит при създаване на независими органи за противодействие на корупцията.

В последвалата дискусия взеха участие Татяна Дончева, народен представител от Коалиция за България, Димитър Абаджиев, заместник-председател на Парламентарна група на ОДС, Владислав Славов, председател на Върховния административен съд, Румен Ненков, заместник-председател на Върховния касационен съд, Румен Георгиев, заместник-директор на Националната следствена служба, Петър Петков и Марияна Лилова, прокурори във Върховната касационна прокуратура, Нели Куцкова, председател на Софийския окръжен съд и член на ВСС, Пламен Киров, секретар по юридическите въпроси на президента на Република България, Бойко Славчев, съветник в кабинета на министъра на вътрешните работи, и Влатко Глигоров, секретар на Националния съвет по наркотични вещества.

Програма и изказвания
Резюме от дискусията
Чуждият опит при създаване на независими антикорупционни агенции (PDF 171 kb)
Пълна стенограма от дискусията в PDF (346 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ