Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Независима служба за борба с корупцията: опитът на Румъния
 
На 28 март 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса на тема "Независима служба за борба с корупцията: опитът на Румъния". Представители на парламентарната Комисия за борба с корупцията, правителствената Комисия за координация на работата по борба с корупцията, Националната следствена служба и неправителствени организации взеха участие в дискусията.

Тери Лорд, юридически съветник в американското посолство в Букурещ, представи практическия опит на румънската независима служба за борба с корупцията. Г-н Лорд работи за Министерството на правосъдието на САЩ от 1970 г. Назначен е за юридически съветник в американското посолство в Букурещ през 2001 г. Като експерт в съдебното преследване на случаи на корупция той подпомага дейността на учредената през миналата година Национална антикорупционна прокуратура в Румъния.

В своето представяне г-н Лорд подчерта основните моменти в законовото регулиране на антикорупционната прокуратура, както и някои от аспектите на дейността й и проблемите, които среща.Най-важният принцип при създаването всяка антикорупционна институция е независимостта, каза г-н Лорд. Ето защо обучението по етика и кодекс на поведение е крайно необходимо за осигуряването на независимост на прокурорите, участващи в работата на офиса.

Румънската антикорупционна прокуратура е структурирана на две нива: централен офис в Букурещ и териториални групи за действие. В съответствие със структурата си, централният офис разследва само високопоставени държавни служители, а териториалните - служители от по-ниско ниво. Директорът на антикорупционната прокуратура се назначава от Президента на Румъния и трябва да има 10 години опит като прокурор или съдия, а прокурорите - 6 години. Основно изискване към сътрудниците на прокуратурата е да притежават изключителни професионални качества и доказан принос в борбата с корупцията и свързаните с нея престъпления. С цел обмяна на информация и по-добра координация е създадена специализирана база данни, до която имат достъп всички институции, участващи в работата на прокуратурата.

Работата на прокуратурата може да бъде затруднена поради недостатъчно финансиране. "Поддържането на антикорупционна институция може да изисква много средства", каза г-н Лорд, "но струва повече да не се създаде такава."

Друг важен въпрос, който засегна г-н Лорд, е системата за отчитане на антикорупционната прокуратура в Румъния. Тази система е спомогнала да се идентифицират проблемите, с които прокурорите се сблъскват по време на работата си по корупционни дела, което от своя страна е породило необходимостта от подобряване на тяхната квалификация чрез редовни семинари, организирани от Американското посолство в Букурещ в подкрепа на конкретни задачи чрез практически съвети и експертни мнения.

Г-н Лорд наблегна и на разпространението на информация чрез медиите по дела, образувани от прокурорите. Според него медийното отразяване може да създаде както позитивен, така и негативен имидж на дейността на прокуратурата. Затова към тази чувствителна тема трябва да се подхожда изключително сериозно, с добре обмислена стратегия за разпространение на информация.

Димитър Марков, координатор на проекти в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, очерта основните аргументи за и против идеята за създаване на независима служба за борба с корупцията в България.

Кръгла маса: "Създаване на Национална служба за борба с корупцията: за и против"
Закон за създаване на Национална антикорупционна прокуратура в Румъния, приет на 11 юли 2002 г.(на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ